Jak pozbyć się windykatora?

Jak pozbyć się windykatora?

Windykator spędza sen z oczu niejednej osobie. Przez sytuacje losowe jakie spotykają nas w życiu popadamy w problemy finansowe przez co tracimy możliwość bieżącej spłaty zobowiązań z różnego tytułu.Wtedy pojawia się windykator działający z pełnomocnictwa wierzyciela, aby pomóc nam w spłacie długów- tak przynajmniej powinno być. W praktyce windykatorzy wzięli na siebie rolę przysłowiowych katów, którzy za wszelka cene chcą odzyskać pieniądze dla wierzyciela nękając, strasząc i uprzykrzając już i tak ciężką sytuację osoby zadłużonej. Jak więc pozbyć się windykatora?

Musisz znać swoje prawa!

Głównym narzędziem windykatorów są ciągłe telefony, którymi nękają dłużników. Z czasem osoby te boją się odbierać jakiekolwiek połączenia z obawy przed pracownikami firm windykacyjnych. Zazwyczaj osoby te proszą osobę zadłużoną o wstępną weryfikację danych takich jak PESEL, datę urodzenia czy adres zamieszkania. Musimy pamiętać, że żadna firma windykacyjna nie ma prawa żądać od nas tzw. danych wrażliwych (PESELu, adresu, daty urodzenia). Nie mamy żadnej pewności, czy ktoś inny nie podaje się za windykatora, w celu oszukania nas. Poza tym podając nasze dane wrażliwe narażamy się na jeszcze intensywniejsze nękanie ze strony windykatorów. 

Pamiętajmy, że windykator dzwoniąc powinien podać swoje imię i nazwisko na początku rozmowy, poinformować o jej celu, a także zapytać czy wyrażamy zgodę na jej nagrywanie. Bez tych pytań możemy od razu zakończyć rozmowę.

Przyjrzyjmy się bliżej ciągłym telefonom czy pismom ze strony windykatora. Czy to na pewno dozwolone? Jeżeli poinformujemy windykatora, że nasza sytuacja finansowa nie zmieni się w ciągu najbliższych tygodni i nie wyrażamy zgody na ciągłe telefony, a windykator i tak będzie to robił, wtedy nazywamy to nękaniem inaczej mówiąc stalkingiem. Mamy  prawo zgłosić nękającego nas windykatora do instytucji takich jak prokuratura.

Co zrobić w sytuacji kiedy windykator stoi pod naszymi drzwiami? Mamy prawo nie wpuścić go do domu, ponieważ nie jest on organem egzekucyjnym. Tylko komornik w z wyrokiem sądu w ręce może dokonać postępowania egzekucyjnego. Windykatorzy nie mają ponad to prawa sprawdzać jakie mamy miesięczne dochody, w jakich warunkach mieszkamy itp. 

Znajomość naszych praw jest kluczowa w walce z windykatorem, który nęka i zastrasza aby osiągnąć swój cel. W teorii windykator powinien pomóc zadłużonej osobie, jeżeli ta wyrazi taką chęć. Ustalić wspólnie plan spłat zobowiązania i polubownie rozwiązać ciążące na dłużniku problemy finansowe. W praktyce windykatorzy działają agresywnie, naruszając prawo. Grożenie i zastraszanie podlega karze, najczęściej takie praktyki stosują firmy pseudowindykacjyjne. Pamiętajmy, że zachowania takie są niedopuszczalne i należy zgłosić je do odpowiednich instytucji takich jak: prokuratura,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,czy rzecznika konsumentów.

Nasza firma oferuje pomoc w przyznawaniu pożyczek dla osób zadłużonych nawet  z komornikiem pod zastaw nieruchomości. Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie:

  •  oddłużania mieszkań
  • skupowania nieruchomości za gotówkę
  • czyszczenia obciążonej księgi wieczystej

Podejmujemy decyzję w 24 godziny, od lat zajmujemy się pomocą finansową pod zastaw nieruchomości. Zadzwoń bądź napisz i dowiedz się jak Ci pomożemy!

Tel. 576 741 674

Email: [email protected]